יועצי בטיחות, גהות, נגישות ואיכות הסביבה
דף הבית » תחומי פעילות » תחומי פעילות

תחומי פעילות

חוות דעת מומחה לבית משפט

אבחון ליקויי בטיחות, גהות, בריאות תעסוקתית, מפגעים, כשלים ואי התאמה לחוקים ולתקנות: תכנון והבנייה, איכות הסביבה, כיבוי אש, מניעת אש ועשן, חוקים ותקנות בתחום העבודה וארגון הפיקוח עליה.
חקירת תאונות עבודה, תאונות ספורט, שריפות, הצתות וקצר חשמלי, תאונות ביתיות, תאונות בגנים ציבוריים, תאונות במתקני משחקים לילדים ובמוסדות ציבור, חינוך וכד'.
חוות דעת בעניין התאמות דיור לנכים ואומדן כספי, חוות דעת בנושא נגישות.
הכנת חוות דעת מומחה לבית משפט בתחומים הנ"ל ומתן עדות בבית משפט.

חקירות של תאונות עבודה

 • בירור נסיבות התאונה
 • מתן הנחיות והמלצות למניעת הישנות התאונות
 • הכנת התיק לבית משפט כולל גביית עדויות מהמעורבים, צילומים, שרטוטים וכד'

פרוגרמות בטיחות

הכנת פרוגרמות בטיחות למבנים ציבוריים ומפעלים בשלבי התכנון.
ביצוע פרויקטים ותכנון אמצעי בטיחות .
קבלת אישור הרשויות.

תיקי בטיחות

הכנת תיקי בטיחות שונים כדלקמן:

 • "תיק מפעל" על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה, כולל רישוי רעלים לעובדים במחלקות שבהן נעשה שימוש בחומרים מסוכנים.
 • "תוכניות בטיחות" על פי הנחיותמשרד העבודה.
 • "תיקי חירום" ופינוי לשעת חירום.
 • "תיקים ונהלי עבודה והתנהגות" לכל מחלקה ואגף במפעל.
 • "תיקי תאונות עבודה" הכוללים טפסי דיווח למשרד העבודה, למוסד לביטוח לאומי, לחברת הביטוח ולממונה הבטיחות, וכן דו"חות חקירה.
 • "תיקי שטח" על פי הנחיות איגוד ערים לכיבוי אש. דו"חות השטח או תיקי המפעל מציעים פתרונות לפעולות כיבוי אש, חילוץ ומילוט, ונערכים על פי דרישות מכבי האש ומשטרת ישראל. הדו"חות מוגשים לרשויות הכבאות הפרושות ברחבי הארץ. בעת אירוע המסכן את שלום הציבור (שריפה, התמוטטות, שיטפון, סופות, פיגועי פח"ע וכד') יינתן בידי פיקוד כוחות ההצלה מסמך אשר ייתן למפקד בשטח תיאור מדויק של האתר, נקודות מים, פתחי מילוט, שטחי כינוס לכוחות החירום, דרכי גישה רגילות וחילופיות לרכב הצלה, אמצעי קשר וכד'.
 • "תיקי שטח" על פי הנחיות המשטרה.
 • "תיקי בטיחות ורישוי" עבור עיריות שונות בכל נושא הקמה ורישוי של מבנים חדשים.
 • תיקי משנה כגון: תיקי רישום תאריכי בדיקות למעליות וציוד החייב בבדיקות תקופתיות, תיקי תוכניות מערכות גילוי אש, תיקי עמדות וציוד ידני לכיבוי אש, תיקי התגוננות אזרחית ומקלוט.

טיפול ברישוי עסקים

ביצוע סקרי בטיחות ומתן אישורי בטיחות למפעלים, מוסדות חינוך, אולמות אירועים, דיסקוטקים, עסקים שונים.
טיפול בקבלת אישורים והיתרים של הרשויות השונות – מכבי אש, משטרה וכד', וזאת לצורך היתרי בנייה, תעודות גמר, רישוי עסקים, רישוי אירועים המוניים וכד'.

ייעוץ נגישות

 • ייעוץ נגישות לנכים
 • אישור תוכניות נגישות
 • טיפול במבני מגורים

בטיחות בעבודה כללי

 • ביצוע בדיקות בטיחות וגהות במפעלים ובעסקים
 • מתן הנחיות למניעת כשלים ותאונות בעסקים הנבדקים

ביצוע בדיקות מעבדה

ביצוע בדיקות מעבדה במפעלים, כגון: בדיקות רעש, תאורה, גזים ומזהמים באוויר.

בדיקות של מתקני משחקים לילדים ומגלשות מים

 • ביצוע בדיקות בטיחות למתקני משחקים ושעשועים.
 • ביצוע בדיקות בטיחות למגלשות ולפארקי מים.

שונות

 • ייעוץ בנושאי בטיחות למניעת סיכוני רכוש.
 • ניתוח כשלים, הערכות סיכונים ומחקרים בתחום הבטיחות והגהות.
 • הכנה להסמכת מכון התקנים לת"י 18001 OSHAS (תקן לניהול הבטיחות במפעלים) ולתקן 14001 ISO (תקן לניהול איכות הסביבה).
 • תכנון מערכות כיבוי אוטומטיות באמצעות מים ומתן פתרונות טכניים בתחום כיבוי אש.
 • ייעוץ לצוותי הקמה בפרויקטים שונים ,סיוע לממוני ולנאמני בטיחות במפעלים
 • ייעוץ ותכנון מחסנים לאחסון חומרים מסוכנים (כימיים, נפיצים ורדיואקטיביים).
 • חקר ויישום דרכים למניעת תאונות עבודה.
 • ליווי פרויקטים בתחום הבטיחות.
 • ייעוץ בנושאי בטיחות לחברות ביטוח בארץ.
 • הכנת פרוגרמות למערכות בטיחות במבנים ובקומפלקסים מורכבים, תוך סיווג והגדרה של סיכוני אש בהתחשב באופי המבנה, תכולתו, אכלוסו, אופי בנייתו, חומרי הבנייה וכד'.
 • ייעוץ למערכות בטיחות אש, תוך ניתוח ובחינה של הפתרונות המתאימים ביותר לאגפי המבנה, והגשה לאישור הרשויות המוסמכות.
 • תכנון מערכות כיבוי אש ידניות ואוטומטיות, בהתאם לדרישות שירותי הכבאות ולתקנים בינלאומיים.
 • ייעוץ ותכנון בתחום מערכות גילוי אש ועשן, בהתאם למפרט תקן ישראלי ת"י 1220, בשילוב מערכות כגון: הוצאת עשן, אוורור וכד'.
 • הכנת מפרטים טכניים למכרזים, ובדיקה כלכלית.
 • מציאת פתרונות טכניים והנדסיים בתחום הבטיחות על פי תקנים ישראליים או בינלאומיים, עבור אדריכלים, מהנדסי מים, ויועצים בתחומים שונים (חשמל, מיזוג אוויר, דלק, גז וכד').
 • ביצוע בדיקות קבלה ואישור של מערכות בטיחות, בתיאום עם המוסדות המוסמכים.
 • ייעוץ לעסקים טעוני רישוי מטעם משטרת ישראל.
 • חקירות וניתוח אירועים תאונתיים עבור לקוחות שונים.
 • ניתוח כשלים, הערכות סיכונים ומחקרים בתחום הבטיחות והגהות.

זקוקים לשירותי ייעוץ ?
פנו אלינו עוד היום – לפונים דרך האתר תינתן הנחה


דילוג לתוכן