השמירה על איכות הסביבה נדרשת מכל אחד באופן נפרד, החוק דורש להיכנס לפעולה, על מנת לא לאפשר לניגוד אינטרסים, להפוך את הסביבה שלנו מסוכנת. כאשר מדובר בגז ראדון, עקרון השמירה על איכות הסביבה חשוב...