בכל עבודה שהיא קיים סיכון בריאותי. עובדה זו מחייבת אותנו לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע את הפגיעה הבאה בעובד, בין אם כרונית או אקוטית. אחד האמצעים היותר יעילים בנושא הוא להיעזר ביועץ בריאות תעסוקתית...