הדרכות בטיחות מועברות על ידי אנשי מקצוע שמקבלים הסמכה ואישור מטעם מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת. המטרה של ההדרכות היא לחשוף בפני העובדים והמנהלים הנחיות בטיחות וגהות. ההדרכה היא הבסיס לעבודה תקינה,...