כל מקום עבודה טומן בחובו את הסיכוי לפגיעה או לתאונה. תפקיד הארגון, מנהליו ומפעיליו למנוע ככל שניתן את תאונות העבודה ואף להימנע מראש מתנאים העשויים לגרום להתפתחות מחלות מקצוע ופגיעות מיקרו-טראומה...