יועצי בטיחות, גהות, נגישות ואיכות הסביבה

מחלות מקצוע

מיקרו טראומה

פגיעה בעבודה תוכר על פי החוק רק כאשר היא מוגדרת כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. מכיוון שישנן תופעות בריאותיות שמתפתחות עם הזמן כתוצאה מאופי העיסוק ולא באות לידי ביטוי ממאורע אחד, יחיד ומוחלט, הרי שגם...

מחלות מקצוע

חלק ניכר ממשלחי היד מעמידים את העוסקים בהם בסיכון בריאותי מסוים, וראייה לכך ניתן למצוא בתביעות הרבות המוגשות מדי שנה על רקע התפתחותן של מחלות מקצוע שונות. חשוב להבחין בין מושג זה לבין תאונות עבודה,...

דילוג לתוכן