יועצי בטיחות, גהות, נגישות ואיכות הסביבה

רישוי עסקים

תהליך לבקשת רישיון עסק

החוק במדינת ישראל דורש מבעלי עסקים לקבל אישור בטרם פתיחת העסק שלהם. האישור נדרש עבור סוגי עסקים שיש להם השפעה על בריאות ובטיחות הציבור. הבקשה לרישוי עסק מוגשת לרשות מקומית, ולגורמים נוספים, ולהלן...

רישוי עסקים

רישוי עסקים

קיימים למעלה מ- 100 סוגים של עסקים המוגדרים כטעוני רישוי, או במילים אחרות – עסקים המחויבים לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית לשם הפעלתם. לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 כל עסק המוגדר כ"טעון רישוי",...

דילוג לתוכן